Atomerőműves biztonságtechnika

Biztonsági Dízelgenerátorok

A biztonsági dízelgenerátorok feladata az erőmű kritikus segédüzemi fogyasztóinak (pl. a reaktor hűtését szolgáló keringtető szivattyúk) villamos energiaellátása a belső hálózat zavara esetén.

A Paksi Atomerőműben 1982.-1987. között beüzemelt dízelgenerátorok szabályzó-vezérlő rendszere elavult, elhasználódott.
A motorokon levő hidraulikus szabályozók statikus fordulatszám tartása és dinamikus fordulatszám kiszabályozása nem felelt meg a megújult követelményeknek.
A vezérlőrendszer alkatrészeinek megbízhatósága lecsökkent, és a tartalék alkatrészpótlás egyre nehézkesebbé vált.

A vezérlő rendszer kiváltása az amerikai Woodward cég által gyártott berendezéseken alapuló műszaki megoldással történt meg:

Forgógépes Szünetmentes Rendszerek (UPS)

A Paksi Atomerőműbe eredeti forgógépes szünetmentes rendszerei (220 Vdc akkumulátor rendszerről táplált egyenáramú motor – váltakozó feszültségű generátor) a 80.-as évek végére elavulttá és nagymértékben elhasználódottá váltak.

A fentiek figyelembe vételével az atomerőmű a berendezések cseréje mellett döntött. Cégünk, mint a német AVK/SEG cégcsoport magyarországi képviselője az ún. STARO-ETA UPS rendszer alkalmazását ajánlotta az erőműnek.

A Statikus – Rotációs jó hatásfokú (ETA) Szünetmentes Rendszer statikus és a forgógépes rendszerek legjobb tulajdonságait egyesítette magában:


ETA üzem
Rendelkezésre álló hálózat esetén feszültség stabilizálás
STARO üzem
Dízelgenerátoros táplálásnál frekvencia kiszabályozás (stabil 50 Hz)
BATT üzem
Hálózat kieséskor akkumulátoros táplálású üzem
BYPASS üzem
Belső meghibásodáskor a fogyasztók bypass táplálása

A kedvező műszaki tulajdonságok és nagyszámú referencia hatására az atomerőmű döntést hozott egy szünetmentes rendszer cseréjéről, és egy éves próbaüzeméről.

Az AVK/SEG a szünetmentes rendszer tervezése során teljes mértékben alkalmazkodott a Paksi Atomerőmű speciális helyi adottságaihoz (pl. 220 Vdc akkumulátor feszültség), ezáltal az új UPS beépítése és üzembe helyezése rendkívül egyszerűnek bizonyult.
Az első rendszer beépítésére 1992. év folyamán került sor. Az egy éves próbaüzemi tapasztalatok alapján határozat született az összes többi rendszer cseréjéről, amelyre a következő három év folyamán került sor. Mindösszesen 18 rendszer került leszállításra.

A szlovákiai Bohunice atomerőműben Pakssal párhuzamosan indult meg a előkészítő és tervező munka. A helyi igényeknek megfelelően ide növelt teljesítményű (150 kVA) rendszerek kerültek leszállításra.